O firmě

Historie Zemědělského družstva Šitbořice

Celkový pohled na areálHistorie Zemědělského družstva Šitbořice se datuje od 18. srpna 1953, což je více než šedesátiletá tradice. V roce 1957 mělo 320 členů a obhospodařovalo 843 ha půdy. V roce 1974 došlo ke sloučení družstev Šitbořice s Diváky a o rok později s družstvem Nikolčice. Celý podnik pak začal hospodařit pod názvem Jednotné zemědělské družstvo bratří Mrštíků se sídlem v Šitbořicích. Družstvo mělo v té době 900 členů a obhospodařovalo 2500 ha zemědělské půdy. Hlavní činností bylo v rostlinné výrobě pěstování obilovin, cukrové řepy, vinic, sadů  a tabáku, v živočišné výrobě  se družstvo zaměřilo na chov skotu, prasat, drůbeže a koní.

V rámci transformačního procesu na počátku devadesátých let se změnila organizační struktura družstva. Z jednotlivých úseků a pracovišť vzniklo 11 podnikatelských subjektů hospodařících na družstvem pronajatém majetku. V letech 1991/92 předepsaly restituční a transformační zákony družstvu povinnost svůj majetek rozdělit na podíly oprávněným osobám, které se přihlásily a uplatnily nároky. Přihlásilo se 1652 osob, kterým družstvo podíly na majetku přiznalo, a tyto závazky byly postupně vyrovnávány.

Zásadním rokem z hlediska historie společnosti byl rok 1992, kdy družstvo rozhodlo o vybudování závodu na výrobu plastových oken, profilů a trubek. O tři roky později, v roce 1995, byla pro tuto oblast činnosti založena nová společnost PRAMOS, a.s.,  jejímž  jediným majitelem je Zemědělské družstvo Šitbořice. 

V roce 1997 byla založena dceřina společnost ZEMAX Šitbořice, a.s., která převzala činnosti týkající se zemědělské výroby a  společnost DRUMAX Šitbořice, a.s., která se starala o správu budov a později o provoz pekárny, stravování a společenského sálu.

V roce 2014 došlo k fúzi společností DRUMAX Šitbořice a PRAMOS, přičemž nástupnickou organizací se stala společnost PRAMOS, a.s.

Činnost společnosti

Zemědělské družstvo Šitbořice je podnikem holdingového typu. Jeho hlavní činností je správa svých majetkových podílů v dceřiných společnostech ZEMAX Šitbořice, a.s. a PRAMOS, a.s. a zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů.

Přehled jednotlivých společností

Pramos - logo

PRAMOS, a.s.

PRAMOS je významným českým výrobce plastových oken, dveří, profilů a trubek.

  • výroba a prodej plastových a hliníkových oken a dveří
  • výroba a prodej plastových profilů
  • výroba a prodej odpadních trubek
  • pekařství
  • stravování
  • ekonomická správa a poradenství

www.pramos.cz

Společnost PRAMOS, a.s. vlastní dále dceřinnou společnost TSH PLAST s.r.o. se sídlem v Malšicích u Tábora, která se zabývá výrobou plastových oken a dveří a plastových bazénů.

www.tshplast.cz

ZEMAX

ZEMAX Šitbořice, a.s.

  • rostlinná výroba (pšenice, ječmen, kukuřice, slunečnice, řepka)
  • živočišná výroba (skot, mléko, selata)
  • autodoprava
  • vinařství

Další informace na www.zemax.cz nebo na samostatných stránkách Sklepu Maryša www.sklepmarysa.cz