Aktuality

středa 16. 9. 2020

Jídelní lístek PRAMOS, a.s. - 5. 10. - 9. 10. 2020 (40. týden 2020)

Soubory ke stažení:

středa 16. 9. 2020

Jídelní lístek PRAMOS, a.s. - 28. 9. - 2. 10. 2020 (39. týden 2020)

Soubory ke stažení:

středa 2. 9. 2020

Jídelní lístek PRAMOS, a.s. - 21. 9. - 25. 9. 2020 (38. týden 2020)

Soubory ke stažení:

středa 2. 9. 2020

Jídelní lístek PRAMOS, a.s. - 14. 9. - 18. 9. 2020 (37. týden 2020)

Soubory ke stažení:

středa 27. 5. 2020

Pozvánka na řádnou členskou schůzi

Pozvánka na řádnou členskou schůzi

Představenstvo Zemědělského družstva Šitbořice svolává řádnou členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 11. června 2020 ve 14 hodin v sále sokolovny v Šitbořicích, ulice Nikolčická 625.

Program:   

  1. Prezence
  2. Zahájení – volba řídícího schůze, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu
  3. Schválení nových členů za období od 26. 4. 2019 do 11. 6. 2020
  4. Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělského družstva Šitbořice za rok 2019
  5. Řádná účetní závěrka za rok 2019 a návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
  6. Zpráva kontrolní komise za rok 2019
  7. Diskuse
  8. Usnesení                      
  9. Závěr

Zahájení prezence je ve 13 hodin.

Aby byla naše schůze usnášení schopná, musí být účast větší než 234 členů. Proto bychom vás chtěli požádat, pokud se nebudete moci z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, dejte plnou moc někomu z jiných členů, kterým důvěřujete. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen, jinak je plná moc neplatná.

  .

Soubory ke stažení: