Aktuality

středa 13. 10. 2021

Jídelní lístek PRAMOS, a.s. - 1. 11. - 5. 11. 2021 (44. týden 2021)

Soubory ke stažení:

středa 13. 10. 2021

Jídelní lístek PRAMOS, a.s. - 25. 10. - 29. 10. 2021 (43. týden 2021)

Soubory ke stažení:

středa 29. 9. 2021

Jídelní lístek PRAMOS, a.s. - 18. 10. - 22. 10. 2021 (42. týden 2021)

Soubory ke stažení:

středa 29. 9. 2021

Jídelní lístek PRAMOS, a.s. - 11. 10. - 15. 10. 2021 (41. týden 2021)

Soubory ke stažení:

pondělí 14. 6. 2021

Pozvánka na řádnou členskou schůzi

Pozvánka na řádnou členskou schůzi

Představenstvo Zemědělského družstva Šitbořice svolává řádnou členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 1. července 2021 ve 14 hodin v sále sokolovny v Šitbořicích, ulice Nikolčická 625.

Program:

 1.       Prezence
 2.       Zahájení – volba řídícího schůze, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu
 3.       Schválení nových členů za období od 12. 6. 2020 do 1. 7. 2021
 4.       Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělského družstva Šitbořice za rok 2020
 5.       Řádná účetní závěrka za rok 2020
 6.       Návrh rozdělení HV za rok 2020, výplata podílu na zisku na člena,
 7.       Návrh na odvod zisku dceřiných společností PRAMOS, a.s. a ZEMAX Šitbořice, a.s. za rok 2020 do Zemědělského družstva.
 8.       Zpráva kontrolní komise za rok 2020
 9.       Diskuze
 10.       Usnesení                       
 11.       Závěr

Zahájení prezence je ve 12.45 hodin.

V době tisku této zprávy představenstvo předpokládá uvolnění vládních opatření a umožnění pořádání akcí nad 300 lidí. Aby naše schůze byla usnášeníschopná, musí být účast větší než 234 členů. Proto bychom vás chtěli požádat, pokud se nebudete moci z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, dejte plnou moc někomu z jiných členů, kterým důvěřujete. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen, jinak je plná moc neplatná.

Podmínkou účasti na schůzi bude podepsání čestného prohlášení o uplynutí 21 dní od očkování vakcínou proti COVID-19, o negativním testu v posledních 3 dnech nebo prokázání prodělání nemoci PCR testem s pozitivním výsledkem v posledních 180 dnech.

.

Soubory ke stažení:

čtvrtek 22. 10. 2020

Čerpání ze sociálního fondu - aktuální opatření

Vážení členové družstva,
s ohledem na aktuální vývoj situace jsme přistoupili při řešení členských záležitostí k následujícím krokům.
Pokud přijdete vyřídit čerpání ze sociálního fondu osobně, řiďte se následujími pokyny:

 • podklady pro čerpání ze sociálního fondu ZD vložte prosím do obálky, kterou Vám pro tento účel dají na vrátnici.
 • doplňte Vaše kontaktní informace – jméno, bydliště, telefon, případně e-mail. Zalepenou obálku zanechte na recepci.
 • další vypořádání Vašich žádostí bude probíhat výhradně telefonicky / e-mailem bez osobního styku.
 • výplata peněz ze sociálního fondu bude prováděna výhradně formou převodu na bankovní účet.
 • při vyřizování se zdržujte pouze v prostoru recepce.

 Tato opatření platí od 22. 10. 2020 do odvolání.

Tímto opatřením chceme zamezit kontaktům osob v prostorách administrativní budovy.
Snažíme se tímto chránit zdraví Vaše i našich zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení.
Zemědělské Družstvo Šitbořice.