Aktuality

středa 29. 6. 2022

Jídelní lístek PRAMOS, a.s. - 18. 7. - 22. 7. 2022 (29. týden 2022)

Soubory ke stažení:

středa 29. 6. 2022

Jídelní lístek PRAMOS, a.s. - 11. 7. - 15. 7. 2022 (28. týden 2022)

Soubory ke stažení:

středa 22. 6. 2022

Jídelní lístek PRAMOS, a.s. - 4. 7. - 8. 7. 2022 (27. týden 2022)

Soubory ke stažení:

středa 15. 6. 2022

Jídelní lístek PRAMOS, a.s. - 27. 6. - 1. 7. 2022 (26. týden 2022)

Soubory ke stažení:

středa 13. 4. 2022

Pozvánka na řádnou členskou schůzi

Pozvánka na řádnou členskou schůzi

Představenstvo Zemědělského družstva Šitbořice svolává řádnou členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 28. dubna 2022 v 13.00 hodin v sále sokolovny v Šitbořicích, ulice Nikolčická 625.

Prezence bude probíhat už od 12.00 hodin.

Program:

1. Prezence
2. Zahájení – volba řídícího schůze, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové komise, volební komise
3. Schválení nových členů za období od 2. 7. 2021 do 28. 4. 2022
4. Výroční zpráva o výsledcích hospodaření Zemědělského družstva Šitbořice za rok 2021
5. Řádná účetní závěrka za rok 2021
6. Návrh rozdělení HV za rok 2021, výplata podílu na zisku na člena
7. Odvod 55 % zisku PRAMOS, a.s. do ZD Šitbořice
8. Příplatek 12 mil. Kč pro ZEMAX Šitbořice, a.s.
9. Půjčka 25 mil. Kč pro ZEMAX Šitbořice, a.s. na stáj pro prasnice v Nikolčicích
10. Zpráva kontrolní komise za rok 2021
11. Diskuze
12. Usnesení
13. Volby do představenstva a kontrolní komise (schválení volebního řádu, volba, vyhlášení výsledků)
14. Závěr

Aby byla naše schůze usnášeníschopná, musí být účast větší než 232 členů. Proto bychom vás chtěli požádat, pokud se nebudete moci z jakýchkoliv důvodů zúčastnit, dejte plnou moc někomu z jiných členů, kterým důvěřujete. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen, jinak je plná moc neplatná.

.

Soubory ke stažení:

čtvrtek 22. 10. 2020

Čerpání ze sociálního fondu - aktuální opatření

Vážení členové družstva,
s ohledem na aktuální vývoj situace jsme přistoupili při řešení členských záležitostí k následujícím krokům.
Pokud přijdete vyřídit čerpání ze sociálního fondu osobně, řiďte se následujími pokyny:

  • podklady pro čerpání ze sociálního fondu ZD vložte prosím do obálky, kterou Vám pro tento účel dají na vrátnici.
  • doplňte Vaše kontaktní informace – jméno, bydliště, telefon, případně e-mail. Zalepenou obálku zanechte na recepci.
  • další vypořádání Vašich žádostí bude probíhat výhradně telefonicky / e-mailem bez osobního styku.
  • výplata peněz ze sociálního fondu bude prováděna výhradně formou převodu na bankovní účet.
  • při vyřizování se zdržujte pouze v prostoru recepce.

 Tato opatření platí od 22. 10. 2020 do odvolání.

Tímto opatřením chceme zamezit kontaktům osob v prostorách administrativní budovy.
Snažíme se tímto chránit zdraví Vaše i našich zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení.
Zemědělské Družstvo Šitbořice.